Många i Sverige anser att ett måste för att skapa ett livskraftigt näringsliv är att satsa mer på yrkesutbildningar. Många menar att yrkesutbildningar skapar fler arbetstillfällen och höjer kompetensen inom befolkningen. Sveriges konkurrenskraft måste stärkas för att det svenska näringslivet ska kunna konkurrera på en global marknad. Det ska vara enkelt att driva ett företag inom näringslivet. I Sverige finns många människor som anser att det är för många hinder för svenska företagare och att det svenska näringslivet skulle må bra av att förenkla för entreprenörer att driva företag. Idag är det krångligt och dyrt att driva ett eget företag, det är något som många kan skriva under på i dagens Sverige.

Den här bloggen tar upp en hel del om att bedriva verksamhet.