Det finns gummimaterial med flera olika egenskaper:

” Var man än ser sig omkring i samhället finns gummimaterialet inom räckhåll. Vi använder enorma antal gummiprodukter dagligen oavsett vilka vanor och rutiner vi har. Inom tillverkningsindustrin är hantering av olika gummimaterial en nödvändighet oavsett om man använder gummi som tillverkningsråvara eller som beläggning på verktyg och i maskiner. I Sverige är Gotlands gummifabrik såväl som UW Elast exempel på företag där gummihantering utgör grunden i verksamheten. De många gummisorter som används har olika egenskaper vilka lämpar sig bra för olika syften. Både polymerer och silikon är gummimaterial som har en rad användningsområden. Inte minst inom tillverkning men även i kläder, bilar och annat vi interagerar med frekvent. ”

Läs mer på bloggen!