Olika roller inom tandvårdsyrket

Tandvårdsyrket innefattar mer än bara tandläkare, trots att många säger att dom ska gå just till tandläkaren när det är dags för undersökningar och behandlingar av olika slag. Många kanske inte tänker på att det faktiskt är olika yrkesroller man möter vid dessa tillfällen – vilka dom är och vad dom faktiskt gör kan du läsa mer om här.

Tandvårdsyrket förknippas främst med tandläkare

Det är kanske inte så konstigt att dom flesta tänker osökt på tandläkare när det pratas om tandvårdsyrket. Tandläkaren har såklart en viktig roll och det är denne som bedömer vilka eventuella behandlingar och ingrepp som kan vara nödvändiga för patienterna. Tandläkaren utför bland annat lagningar, rotfyllningar och olika typer av operationer och kan skicka patienterna vidare till lämpliga yrkesroller inom tandvård om det behövs.

Tandsköterska

Tandsköterskan har också en viktig roll inom tandvårdsyrket och denne kan va väldigt varierande uppgifter. Det kan vara alltifrån att assistera tandläkaren under en undersökning till att sköta administrativa uppgifter samt att sterilisera verktygen som används inom tandvård. Detta är troligen den som har mest varierande arbetsuppgifter inom tandvårdsyrket och exakt hur arbetet är upplagt beror till stor del på var man arbetar.

Tandhygienist

En tredje roll inom tandvårdsyrket är tandhygienist, som bland annat arbetar med att förebygga olika typer av tandsjukdomar. Har du någon gång fått ta bort tandsten är det troligen en tandhygienist som genomfört arbetet. Denne kan även rekommendera patienten olika åtgärder för att bibehålla eller förbättra tandhälsan – till exempel genom att påbörja tobaksavvärjning eller att regelbundet börja använda tandtråd.

Tandtekniker

En tandtekniker är den man möter om man som patient har behov av att reglera sina tänder – till exempel med hjälp av en tandställning. Även den som har behov av tandproteser eller andra ersättningar för skadade eller utslagna tänder kan få hjälp av en tandtekniker. Man kan säga att det är denne som designar den nya tanden för att den ska passa ihop med resterande, både vad gäller form och färg.

Oavsett roll inom tandvårdsyrket finns det många likheter, både för att nå dit och när man väl satt sin fot i arbetslivet. Till exempel:

  • Behövs utbildning för samtliga roller
  • Man arbetar med människor
  • Man ingår i ett team

Tänder och munhälsa står i fokus på ett eller annat sätt