Bygg carport men glöm inte anmäla!

” Kom ihåg att attefallshus kräver en bygganmälan och att arbetet inte får påbörjas innan anmälan har godkänts av kommunen. Innan ett attefallshus får börja användas krävs även att kommunen gett ett slutbesked. Ofta är det samma ansökningsblankett som vid bygglov även om det är mindre information som behöver lämnas in. Det kan även krävas strandskyddsdispens i det fall som byggnaden kommer att ställas inom strandskyddat område. I likhet med friggebod kan grannintyg krävas om byggnaden ställs närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Det finns även undantag då bygglov ändå krävs för attefallshus. Detta gäller på områden som anses ha stora kulturvärden. ”

Mer intressant läsning om till/om – byggnation!