Vilken anställningsform skall du välja?

Detta beror på flera olika faktorer, bl a om du är företagare och behöver anställa en person för ett specifikt arbete eller tjänst eller om du är arbetstagare och har speciella önskemål om anställningsform.

 

” Visstidsanställning, så länge som uppdraget varar, är den mest förekommande anställningsformen inom personlig assistans överlag. Anställda hos assistansbolag som arbetar regelbundet med schema är normalt visstidsanställda. Uppsägning kan då ske på grund av särskilda skäl, om brukaren väljer att inte anlita bolaget längre eller om brukaren går bort. ”Särskilda skäl” kan till exempel vara att assistansbolaget inte kan garantera assistansens säkerhet och kvalitet, eller att brukare och assistent inte längre fungerar tillsammans. I sådana fall är uppsägningstiden på mellan två veckor och en månad. ”

 

Läs hela artikeln och bestäm vad som passar dina behov bäst!