Agust texter

Bloggen om min tillvaro

Kategori: Näringsliv

Anställningsformer – Vilken skall du välja?

Vilken anställningsform skall du välja?

Detta beror på flera olika faktorer, bl a om du är företagare och behöver anställa en person för ett specifikt arbete eller tjänst eller om du är arbetstagare och har speciella önskemål om anställningsform.

 

” Visstidsanställning, så länge som uppdraget varar, är den mest förekommande anställningsformen inom personlig assistans överlag. Anställda hos assistansbolag som arbetar regelbundet med schema är normalt visstidsanställda. Uppsägning kan då ske på grund av särskilda skäl, om brukaren väljer att inte anlita bolaget längre eller om brukaren går bort. ”Särskilda skäl” kan till exempel vara att assistansbolaget inte kan garantera assistansens säkerhet och kvalitet, eller att brukare och assistent inte längre fungerar tillsammans. I sådana fall är uppsägningstiden på mellan två veckor och en månad. ”

 

Läs hela artikeln och bestäm vad som passar dina behov bäst!

Nya företag

Många i Sverige anser att ett måste för att skapa ett livskraftigt näringsliv är att satsa mer på yrkesutbildningar. Många menar att yrkesutbildningar skapar fler arbetstillfällen och höjer kompetensen inom befolkningen. Sveriges konkurrenskraft måste stärkas för att det svenska näringslivet ska kunna konkurrera på en global marknad. Det ska vara enkelt att driva ett företag inom näringslivet. I Sverige finns många människor som anser att det är för många hinder för svenska företagare och att det svenska näringslivet skulle må bra av att förenkla för entreprenörer att driva företag. Idag är det krångligt och dyrt att driva ett eget företag, det är något som många kan skriva under på i dagens Sverige.

Den här bloggen tar upp en hel del om att bedriva verksamhet.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén